arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

maandag 31 aug

12:30

Ontvangst & registratie

13:30

Welkom en opening

Mevr. Sylvia Verhage MANP, voorzitter het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Sylvia

Sylvia Verhage

voorzitter van het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

13:45

De organisatie van oncologische zorg op maat

Dhr. prof.dr.ir. Bert Meijboom, hoogleraar Gezondheidszorg & Management Universiteit Tilburg

Bij de behandeling van kanker zijn vele behandelaars betrokken, op diverse momenten. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld verwarring en stress bij de patiënt. In ons onderzoek kijken we naar overdrachtsmomenten in het proces van zorg en dienstverlening. Zowel het perspectief van de patiënt als de zorgverlener komt aan bod. De individuele wensen en behoeften van de patiënt staan centraal bij de (her)inrichting van bestaande zorgpaden en bieden handvatten om zorg op maat te bieden.

Bert Meijboom,7561

Bert Meijboom

hoogleraar Gezondheidszorg & Management Universiteit Tilburg

14:15

Meer aandacht voor medische mensentaal

Dhr. dr. Frans Meijman, hoogleraar medische publiekscommunicatie en hoofddocent afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde Amsterdam UMC locatie VUmc Amsterdam

Taal over gezondheid, ziekte en zorg. Er is taal van ‘medische mensen’ en ‘gewone’ mensentaal over medische zaken. Medische mensentaal wil daartussen een brug slaan, want met taal bereiken wij elkaar. Bij alle ziektes maar zeker bij kanker komt het aan op een evenwichtige afstemming van de inhoud, begrijpelijkheid en toon van de taal. Die taal vraagt om gerichte aandacht, waarbij we missers vermijden en gebruik maken van inzichten en adviezen. Die vuistregels vertalen verpleegkundig specialisten naar maatwerk in de oncologie.

Frans Meijman Medische Mensentaal 26-11-2018 Zuiderkerk

Frans Meijman

Hoogleraar medische publiekscommunicatie en hoofddocent afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde Amsterdam UMC locatie VUmc Amsterdam

14:45

Pauze

Parallelronde 1

Deze bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats, deelnemers kunnen zich voor 1 van de bijeenkomsten aanmelden (alle sessies worden 2 x gegeven)

15:15

Sessie 1.1 - Suikerstructuren functioneren als immuumcheckpoint bij kanker

Mevr. prof dr. Yvette van Kooyk, Amsterdam UMC, locatie VUmc

15:15

Sessie 1.2 - PROMS en PREMS: de urgentie voor patiënten

Mevr. dr. Nicole Ezendam, onderzoeker, IKNL

Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)  en Patient-Reported Experience Measures (PREMs) worden gebruikt om de kwaliteit van leven, specifieke klachten en symptomen en ervaring met de zorg in kaart te brengen. Onderzoek met PROMs en PREMs, zowel observationeel als in klinische trials,  hebben geleid tot meer bewustzijn van de gevolgen van kanker en de behandeling. In toenemende mate worden PROMs en PREMs ook gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk. Ik zal u in mijn presentatie meenemen in wat we verstaan onder PROMs en PREMs, waarvoor ze worden gebruikt, welke PROMs en PREMs worden afgenomen en hoe ze toegepast kunnen worden in de klinische praktijk.

IKNL_Nicole_Ezendam_003

Nicole Ezendam

Onderzoeker, IKNL

15:15

Sessie 1.3 - Meet the expert: interactieve casuïstiek in de palliatieve fase

Mevr. prof. dr. Marieke van den Beuken, hoogleraar palliatieve geneeskunde, medisch consulent palliatieve zorg en internist Maastricht UMC

In deze workshop zal aan de hand van echte casuïstiek, zoals ingebracht bij de Landelijk Adviesgroep Palliatieve Zorg, interactief gezocht worden naar mogelijke oplossingen van moeilijke problemen in de palliatieve zorg. Voor zover mogelijk zal bij ieder probleem een kort overzicht van de evidentie worden gepresenteerd.

De landelijke Adviesgroep Palliatieve Zorg (APZ) is een multidimensionaal ‘loket’ voor consulenten palliatieve zorg met als doel:

  • Te fungeren als landelijke vraagbaak voor hoog-complexe en/of zeer zeldzame problematiek in de palliatieve fase, waarvoor de richtlijnen en de ‘eigen’ regionale consultatieteams geen uitkomst bieden of oplossing weten.
  • Een landelijk platform om (achteraf) te sparren over ingewikkelde vraagstukken binnen alle vier de dimensies van de palliatieve zorg.
VandenBeuken 2016 2

Marieke van den Beuken

Hoogleraar palliatieve geneeskunde, medisch consulent palliatieve zorg en internist Maastricht UMC

15:15

Sessie 1.4 - Huidafwijkingen bij immunotherapie

Mevr. Anne de Waal, dermatoloog i.o. Radboudumc Nijmegen

Sinds 2011 zijn verschillende vormen van immuuntherapie beschikbaar voor de behandeling van kanker, ook wel immune checkpoint inhibitors genoemd. Bij vrijwel al deze middelen treden immuungerelateerde bijwerkingen op, het meest van de huid. In deze interactieve sessie zal kort worden stilgestaan bij het mechanisme van deze bijwerkingen, waarna de verschillende soorten bijwerkingen, benodigde diagnostiek en behandelmogelijkheden worden besproken. Hierbij is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de praktijk.

pasfoto A de Waal

Anne de Waal

Dermatoloog i.o. Radboudumc Nijmegen

15:15

Sessie 1.5 - Rouw bij Kinderen en jong volwassenen bij ouders met een ongeneeslijke ziekte en korte prognose

Mevr. Annette de Boo, gezins- en kindercoaching bij rouw en verlies Achter de Regenboog

Mijn man is ziek en wordt niet meer beter. Wat vertellen wij aan onze kinderen?

Wij hebben drie kinderen. Hoe moeten we rekening houden met hun leeftijden als wij vertellen dat hun moeder binnenkort doodgaat?

Mijn vrouw wil niet aan onze kinderen vertellen dat zij een slechte uitslag heeft gekregen in het ziekenhuis. Daar is nog tijd genoeg voor, zegt ze. Wat adviseert u ons?

Zomaar wat vragen uit mijn praktijk. Vragen die echt ergens over gaan. En waarover zorgvuldig moet worden nagedacht. Omdat de manier waarop kinderen nu worden begeleid bij de ziekte en naderende dood van een ouder, bepalend is voor het integreren van dit verlies. Wat zij de rest van hun leven zullen meedragen en wat bij toekomstige verliezen weer wordt aangeraakt. Ik vertel u hier graag meer over.

Annette de Boo

Annette de Boo

gezins- en kindercoaching bij rouw en verlies Achter de Regenboog

15:15

Sessie 1.6 - Mentaal fit op de werkvloer (max. 30 deelnemers, deze sessie duurt van 15:15-17:15)

Dhr. Coen Völker, psycholoog Helen Dowling Instituut, Bilthoven

Hoe blijf je mentaal fit op de werkvloer? Wat inspireert je en wat zijn voor jou risicopatiënten? Zorgen we even goed voor elkaar als voor de patiënt? Waar zitten jouw energielekken? Is er in jouw team aandacht voor zelfzorg?
In deze workshop zullen we stilstaan bij deze vragen zodat je scherper in beeld krijgt waar uitdagingen en valkuilen liggen in jouw werk.

Coen Volker park 1b

Coen Völker

Psycholoog Helen Dowling Instituut, Bilthoven

16:00

Wisseltijd

16:15

Parallelronde 2

Deze bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats, deelnemers kunnen zich voor 1 van de bijeenkomsten aanmelden (in parallelronde 2 worden de sessies van parallelronde 1 herhaald)

17:15

Pauze

17:30

Presentatie beste mastertheses vios

Bijeenkomst Deelnetwerken VS: thema NETWERKEN

Deze bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats, deelnemers kunnen zich voor 1 van de bijeenkomsten aanmelden

18:00

GE-oncologie

18:00

Hematologie

18:00

Hoofd-halstumoren

18:00

Long-oncologie

18:00

Palliatieve zorg

18:00

Mamma-oncologie

18:00

Melanoom

18:00

Uro-oncologie

18:00

Kinder-oncologie

18:00

Neuro-oncologie

18:00

Gynaecologie-oncologie

18:00

Vroeg klinisch onderzoek

19:15

Uitreiken beste vios masterthesis

19:30

Buffet

dinsdag 01 sep

07:30

Ontvangst & registratie

08:00

Depressie in de oncologie

Mevr. Monique van Limpt MSc, gezondheidszorgpsycholoog en mevr. Petra Versmissen MSc, verpleegkundig specialist GGZ; beiden werkzaam in Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het vernemen van de diagnose kanker is vaak emotioneel ontwrichtend en sombere gevoelens zijn dan ook normaal. Verreweg de meeste mensen zijn in staat een nieuw evenwicht te vinden. Echter bij sommige patiënten gaan deze gevoelens niet over; zij ontwikkelen een psychiatrisch toestandsbeeld, variërend van een aanpassingsstoornis tot een ernstige depressie. Deze bijdrage maakt duidelijk wat het onderscheid is tussen normale aanpassingsreacties, een aanpassingsstoornis en depressie. Tevens worden diverse behandelmogelijkheden en interacties met de somatische behandelingen besproken.

Limpt_Monique van_highres

Monique van Limpt

Gezondheidspsycholoog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

VersmissenDassen_Petra_highres

Petra Versmissen

verpleegkundig specialist GGZ, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

08:45

Farmacogenetica: heb JIJ je DNA paspoort al?

Dhr. prof dr. Ron van Schaik, hoogleraar Farmacogenetica en klinisch chemicus Erasmus MC Rotterdam

Patiënten reageren niet identiek op medicatie: bijwerkingen en/of ineffectiviteit vormen een probleem. Verschillen tussen patiënten in afbraak van geneesmiddelen liggen hieraan ten grondslag en erfelijkheid blijkt hier een belangrijke rol te spelen. Op basis van een DNA-analyse kunnen aangepaste doseringen worden voorgeschreven: Farmacogenetica. Hoe ver zijn wij daar al mee? Nederland is het enige land ter wereld waar de apotheek op basis van DNA-informatie medicatie op maat kan krijgen. Dus….Heb JIJ je DNA paspoort al?

RonvSchaik HR_MT3A1207

Ron van Schaik

Hoogleraar Farmacogenetica en klinisch chemicus Erasmus MC Rotterdam

09:30

Pauze

10:00

Welkom en opening

Mevr. Sylvia Verhage MANP, voorzitter van het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Sylvia

Sylvia Verhage

voorzitter van het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

10:15

Leiderschap: voor VS die voorop willen lopen: visie, vorming en vaardigheden

Mevr. Lucie Boonekamp, programmadirecteur Academische Leergang Zorg Management en kerndocent Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Rotterdam

Lucie Boonekamp neemt ons mee in een aantal cruciale veranderingen in het zorglandschap, de visie op gezondheid en zorg en de positie van patiënten en cliënten. Wat vragen deze ontwikkelingen van zorgprofessionals, is er straks behoefte aan specialisten of juist aan generalisten? Welk leiderschapskwaliteiten zijn nodig om de veranderingen in goede banen te leiden? En kun je die kwaliteiten ook ontwikkelen?

Lucie Boonekamp

Lucie Boonekamp

Programmadirecteur Academische Leergang Zorg Management en kerndocent Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Rotterdam

10:45

Overzicht botstofwisseling en de werking van bisfosfonaten en denosumab

Dhr. prof. dr. Joop van den Bergh, internist-endocrinoloog Maastricht UMC & VieCuri MC Noord-Limburg

In deze presentatie zal worden ingegaan op de fysiologie en pathofysiologie van botcomplicaties in de oncologie met een update over de medicamenteuze behandeling.

JoopvdBergh

Joop van den Bergh

Internist-endocrinoloog Maastricht UMC & VieCuri MC Noord-Limburg

11:15

Pauze

11:45

E-health in de zorg: wie is Lucii?

Dhr. Ronald Scheffer, verantwoordelijk voor Business & Gowth bij Luscii

Luscii – Zelfstandige patiënten, ruimte voor zorg

Luscii is het virtuele lid van je zorgteam. Met de Luscii app begeleid en coach je jouw patiënten thuis vanuit het ziekenhuis. Zij doen zelf metingen. En geven aan hoe het met ze gaat. Jij houdt het overzicht. Via chat of haarscherpe beeldverbinding maak je vervolgens direct contact. Indien nodig kun je de behandeling meteen aanpassen.

We gaan in deze presentatie een aantal voorbeelden uit de praktijk laten zien en ontdekken samen hoe dit voor jullie patiënten zou kunnen werken. Een aantal van jullie kent ons misschien al en kan al iets vertellen over concrete ideeen voor Luscii voor oncologie binnen het JBZ

Foto Ronald Scheffer – nieuw

Ronald Scheffer

Verantwoordelijk voor Business & Gowth bij Luscii

12:15

Netwerken in het dierenrijk

Dhr. Patrick van Veen, gedragsbioloog en oprichter Apenmanagement Eijsden

Netwerken in het dierenrijk
Over vlooien, samenwerken en veranderen.

Tijdens zijn lezing neemt gedragsbioloog Patrick van Veen je mee op een ontdekkingstocht in zijn wereld, die van het apenonderzoek, om het menselijke gedrag beter te begrijpen.

Je krijgt antwoord op de vraag waarom apen vlooien, ondanks dat ze geen vlooien hebben en waarom wij mensen meer zouden moeten vlooien om effectief samen te werken. Maar we zullen ook zien hoe de huidige technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verbinden soms juist in de weg staan, terwijl netwerken in de zorgketen steeds belangrijker wordt.

Foto: Jelmer de Haas

©Jelmer de Haas – All Rights Reserved

Patrick van Veen

gedragsbioloog en oprichter Apenmanagement Eijsden

12:45

Lunch

Parallelsessies

Deze bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats, deelnemers kunnen zich voor 1 van de bijeenkomsten aanmelden

14:00

Sessie 1: Oprichten Vakgroep VS en opstellen visiedocument: best practice

Mevr. Marianne Schippers, MSc verpleegkundig specialist Maxima MC Veldhoven

In het MMC werken sinds 2000 Verpleegkundig Specialisten (VS) (toen nog Nurse Practitioners genaamd). Korte tijd daarna werden er ook Psycisian Assistents (PA) opgeleid. In de jaren die volgden zijn er enkele pogingen ondernemen om een vakgroep VS en PA op te richten, om allerlei (onduidelijke) redenen kwam dit niet van de grond. Het ziekenhuis heeft jarenlang geen visie en beleid gevoerd m.b.t. tot inzet, kwaliteit en samenwerking van VS, PA en medisch specialisten. In aanloop naar de regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (2018) hebben een aantal VSsen een aanzet gemaakt tot het opstellen van een visiedocument VS. Door de regeling zelfstandige bevoegdheid VS zijn er zaken wezenlijk veranderd. We hebben ondertussen een “VSplatform” opgericht. De RvB heeft opdracht gegeven om taakherschikking tussen VS, PA en medisch specialisten ut te werken. We zitten aan tafel!

Tijdens de presentatie zullen de verschillende hordes en blinde vlekken voorbijkomen waar wij mee te maken kregen en juist ook de kansen die er ontstonden.

MarianneSchippers

Marianne Schippers

Verpleegkundig specialist Maxima MC Veldhoven

14:00

Sessie 2: VS en onderzoek in de praktijk

Mevr. Sarah van Dijk, MSc en mevr. Martine Folsche, MANP beiden verpleegkundig specialisten Erasmus MC Rotterdam

Ook zonder een promotietraject of subsidie kan je als VS onderzoek doen. In het onderzoek van Martine Folsche wordt gekeken naar een eventuele relatie tussen klachten en een tekort aan testosteron bij mannen bij wie een van de zaadballen is verwijderd vanwege een kiemceltumor. Testosteron speelt een rol bij onder andere bot- en spieropbouw, libido, stemming en beschermt tegen hart- en vaatziekten. Folsche neemt je mee in de stappen van het onderzoek die zij inmiddels heeft gezet.

SAvanDijk(foto)

Sarah van Dijk

Verpleegkundig specialist, Erasmus MC Rotterdam

folsche-martine

Martine Folsche

Verpleegkundig specialist, Erasmus MC Rotterdam

14:00

Sessie 3: VS als regievoerend behandelaar in het zorgpad: goed geregeld!

Sieta Sijtsema, MANP, verpleegkundig specialist, Isala Zwolle

14:00

Sessie 4: VS in de klinische setting: zo doe je dat!

Mevr. Annemarie Dolmans, MANP verpleegkundig specialist Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Vanuit niets een functie neerzetten die niet meer weg te denken is in de kliniek. Ruim 10 jaar geleden was dit de vraag waarmee we aan de slag zijn gegaan. Tijdens deze bijeenkomst neem ik jullie mee in de succesfactoren en de valkuilen die hierbij komen kijken. Hoe heeft de functie van VS in de kliniek zich ontwikkeld? Wat zijn taken en verantwoordelijkheden en hoe zijn deze geëvolueerd? En wat staat ons te wachten?

Dolmans_Annemarie_highres

Annemarie Dolmans

Verpleegkundig specialist Catharina Ziekenhuis Eindhoven

14:00

Sessie 5: In gesprek met de opleider VS in de instelling: goed voorbeeld doet volgen

Mevr. Lucyl Verhoeven MANP, verpleegkundig specialist Jeroen Bosch Ziekenhuis Den-Bosch

“De verpleegkundig specialist speelt een actieve rol in het opleiden van toekomstige beroepsgenoten, in de praktijk en op hogescholen. Dit is een onderdeel van het professionele leiderschap van de verpleegkundig specialist.” (beroepsprofiel verpleegkundig specialist januari 2019). Tijdens deze bijeenkomst zal worden gepresenteerd hoe het opleiden van verpleegkundig specialisten kan worden vormgegeven binnen de organisatie. Succesfactoren en valkuilen worden gedeeld en er is ruimte voor uitwisseling met deelnemers.

Lucyl Verhoeven foto aug 2019

Lucyl Verhoeven

Verpleegkundig specialist Jeroen Bosch Ziekenhuis Den-Bosch

14:00

Sessie 6: Verpleegkundig specialisten oncologie, meer dan voorbehouden handelingen en taakherschikking

Dhr. Jaap Kappert, MSc, Beleidsmedewerker V&VN VS en docent MANP Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Nogal eens wordt gezegd dat het in het werk van verpleegkundig specialisten gaat om taakherschikking. Het uitvoeren van voorbehouden handelingen is hierbij belangrijk. Natuurlijk klopt dat deels ook. Verpleegkundig specialisten doen echter zo veel meer in het expertisegebied oncologie. Ze begeven zich op het snijvlak van verpleegkundige behandeling en medische behandeling.

Jaap Kappert 2016-10-06 Bestuur Jaarcongres V&VN VS_DSC1318

Jaap Kappert

Beleidsmedewerker V&VN VS en docent MANP Hogeschool Arnhem-Nijmegen

15:00

Pauze

15:30

Late cardiovasculaire aandoeningen t.g.v. oncologische behandelingen: rol VS

Dhr. dr. Arco Teske, cardio-oncoloog UMC Utrecht

16:00

Tumor organoïden: toekomst muziek voor zorg op maat?

Mevr. dr. Jeanine Roodhart, internist-oncoloog UMC Utrecht

Bij de behandeling van patiënten met uitgezaaide kanker krijgt een belangrijk deel van de patiënten nog steeds een behandeling waar ze geen baat bij hebben, maar wel met bijwerkingen en soms hoge kosten. Biomarkers die vooraf kunnen voorspellen wie zal reageren op welke behandeling zijn daarom hard nodig. Tumor-organoiden, ofwel minitumoren gekweekt uit tumoren van patiënten,  zijn hiervoor een veelbelovende nieuwe methode die rijp is voor validatie in de kliniek.

Jeanine Roodhart DSC_7614-bewerkt_JR

Jeanine Roodhart

Internist-oncoloog UMC Utrecht

16:30

Presentatie winnaar prijs 2019

Uitreiken beste onderzoek /innovatie Winnaar Patient Centricity Award 2020

17:10

Afsluiting