arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

maandag 22 mrt

Webinar ‘Personalized Health Care en Waardegedreven zorg in de praktijk’

10:50

Welkom

Mevr. Majorie de Werd, MANP verpleegkundig specialist, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

11:00

Wordt Personalized Health Care de toekomst?

Mevr. Dr Wendy Maas, Policy Lead Personalized Healthcare, VBHC ans Sustainability bij Roche

11:10

Waardegedreven zorg, de theorie en raakvlakken met Personalized Health Care

Dhr Vincent Wiersma MSc, VBHC manger bij Amgen

11:30

Ronde tafeldiscussie: Wat betekent Personal Health Care en waardegedreven zorg voor de praktijk?

Mevr. Angelique Brands, MANP verpleegkundig specialist, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven
Mevr. Majorie de Werd, MANP verpleegkundig specialist, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Roche: Mevr. Dr Wendy Maas, Policy Lead Personalized Healthcare, VBHC ans Sustainability bij Roche
Amgen: Dhr Vincent Wiersma MSc, VBHC manger bij Amgen

12:00

Afsluiting

13:00

Welkom en opening

Mevr. Sylvia Verhage MANP, voorzitter het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Sylvia

Sylvia Verhage

Voorzitter het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

13:10

COVID-19 in de Oncologie: presentatie en ronde tafel discussie

o.l.v. Inge Diepman

 • Dr. Machteld Wymenga, voorzitter NVMO, lid commissie BOM, internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Prof. dr. Thijs Merkx, hoogleraar Mond, Kaak- en Aangezichtsoncologie en Orale Geneeskunde Radboudumc Nijmegen & voorzitter Raad van bestuur IKNL
 • Mevr. Daphne van Doorn, MSc verpleegkundig specialist Erasmus MC Rotterdam
Ma 1310 Thijs Merkx

Thijs Merkx

Hoogleraar Mond, Kaak- en Aangezichtsoncologie en Orale Geneeskunde Radboudumc Nijmegen & voorzitter Raad van bestuur IKNL

13:55

E-health in de zorg: Unlocking the power of patients

Dhr. Ronald Scheffer, Mede-oprichter Luscii

Nightingale is in het Latijn Luscinia. Daar is Luscii van afgeleid. Onze naam is een eerbetoon aan de vrouw die zorg revolutionair verbeterde. Makkelijk had ze het niet. Het kostte haar veel moeite om de conservatieve legerleiding te overtuigen van het nut van hygiëne. Terwijl de nood ontzettend hoog was. Ook wij voelen de urgentie. We zien een actieve rol voor patiënten in hun zorg en gezondheid, het helpt zorgverleners zich te richten op die patiënten die hun aandacht nodig hebben. Dit is geen toekomstmuziek, het wordt al in veel ziekenhuizen ingezet. Wat betekent dit voor jullie en jullie patienten?

Ronald Scheffer

Ronald Scheffer

Mede-oprichter Luscii

14:20

Pauze

Parallelsessies

14:30

Sessie 2: PROMS en PREMS: de urgentie voor patiënten

Mevr. dr. Nicole Ezendam IKNL

Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)  en Patient-Reported Experience Measures (PREMs) worden gebruikt om de kwaliteit van leven, specifieke klachten en symptomen en ervaring met de zorg in kaart te brengen. Onderzoek met PROMs en PREMs, zowel observationeel als in klinische trials,  hebben geleid tot meer bewustzijn van de gevolgen van kanker en de behandeling. In toenemende mate worden PROMs en PREMs ook gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk. Ik zal u in mijn presentatie meenemen in wat we verstaan onder PROMs en PREMs, waarvoor ze worden gebruikt, welke PROMs en PREMs worden afgenomen en hoe ze toegepast kunnen worden in de klinische praktijk.

Nicole Ezendam

Nicole Ezendam

Senior onderzoeker, IKNL

14:30

Sessie 3: Mentaal fit op de werkvloer (max. 30 deelnemers)

Dhr. Coen Völker, psycholoog Helen Dowling Instituut, Bilthoven

14:30

Sessie 4: Huidafwijkingen bij immunotherapie

Mevr. Anne de Waal, dermatoloog, Bergman Clinics te Doetinchem & Ede

Sinds 2011 zijn verschillende vormen van immuuntherapie beschikbaar voor de behandeling van kanker, ook wel immune checkpoint inhibitors genoemd. Bij vrijwel al deze middelen treden immuungerelateerde bijwerkingen op, het meest van de huid. In deze interactieve sessie zal kort worden stilgestaan bij het mechanisme van deze bijwerkingen, waarna de verschillende soorten bijwerkingen, benodigde diagnostiek en behandelmogelijkheden worden besproken. Hierbij is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de praktijk.

Ma 1430 Anne de Waal

Anne de Waal

Dermatoloog, Bergman Clinics te Doetinchem & Ede

14:30

Sessie 5: Rouw bij Kinderen en jong volwassenen bij ouders met een ongeneeslijke ziekte en korte prognose

Annette de Boo, gezins- en kindercoaching bij rouw en verlies Achter de gezins- en kindercoaching bij rouw en verlies Achter de Regenboog

15:15

Netwerken in het dierenrijk

Dhr. Patrick van Veen, gedragsbioloog en oprichter Apenmanagement Eijsden

Over vlooien, samenwerken en veranderen.

Tijdens zijn lezing neemt gedragsbioloog Patrick van Veen je mee op een ontdekkingstocht in zijn wereld, die van het apenonderzoek, om het menselijke gedrag beter te begrijpen.

Je krijgt antwoord op de vraag waarom apen vlooien, ondanks dat ze geen vlooien hebben en waarom wij mensen meer zouden moeten vlooien om effectief samen te werken. Maar we zullen ook zien hoe de huidige technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verbinden soms juist in de weg staan, terwijl netwerken in de zorgketen steeds belangrijker wordt.

©Jelmer de Haas – All Rights Reserved

Patrick van Veen

Gedragsbioloog en oprichter Apemanagement Eijsden

15:45

Pauze

15:55

Netwerktool: wat kun je ermee?

Pascalle Billekens, Verpleegkundig specialist AGZ, Laurens Rotterdam

16:25

Afsluiting

16:35

Bijeenkomst Deelnetwerken VS: thema NETWERKEN

Deelnemende netwerken:

 • GE-oncologie                                              
 • Gynaecologie-oncologie                                                                                                   
 • Hematologie
 • Hoofd-halstumoren
 • Long-oncologie                                                                     
 • Mamma-oncologie
 • Melanoom
 • Neuro-oncologie
 • Palliatieve zorg
 • Uro-oncologie
 • Vroeg klinisch onderzoek
dinsdag 23 mrt

09:00

Welkom en opening

Mevr. Sylvia Verhage MANP, voorzitter landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Sylvia

Sylvia Verhage

Voorzitter landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

09:10

Farmacogenetica: ‘Uw medicatie op maat’

Dhr. prof dr. Ron van Schaik, hoogleraar Farmacogenetica en klinisch chemicus Erasmus MC Rotterdam

09:40

Tumor organoïden: toekomst muziek voor zorg op maat?

Mevr. dr. Jeanine Roodhart, internist-oncoloog UMC Utrecht

10:10

Late cardiovasculaire aandoeningen t.g.v. oncologische behandelingen: rol VS?

Dhr. dr. Arco Teske, cardio-oncoloog UMC Utrecht

Arco Teske

Arco Teske

Cardio-oncoloog UMC Utrecht

10:40

Werk en Kanker

Mevr. Drs. Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Principal Clinician Radboudumc

Jaarlijks krijgen ruim 118.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, hiervan is bijna de helft in de werkende levensfase. Deze diagnose raakt mensen in de kern van hun bestaan en gaat gepaard met veel onzekerheden. Het tast elk onderdeel van het leven van een patiënt en hun naasten aan. Niet alleen de gezondheid, maar ook het sociale leven en het vermogen tot werken staat op zijn kop. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk niet voorop. Maar deze gevolgen kunnen heel groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn. Veel patiënten met kanker ondervinden problemen met behoud van, terugkeer naar of het vinden van nieuw werk als gevolg van de ziekte en behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn. In het Radboudumc wordt middels de zorginnovatie “Zorg voor Arbeid” inhoud gegeven aan arbeidsgerichte zorg vanaf diagnose. In deze presentatie zal Desiree Dona, pionier van het eerste uur en inmiddels Principal Clinician, ons meenemen hoe deze zorg in het Radboudumc is ingebed en hoe u in uw eigen werksetting een start kunt maken met arbeid als behandeldoel.

Di 1040 Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Principal Clinician Radboudumc

11:10

Pauze

Parallelsessies

11:20

Sessie 1: Oprichten Vakgroep VS en opstellen visiedocument: best practice

Mevr. Joska Heessels MSc, verpleegkundig specialist Catharina Ziekenhuis Eindhoven

11:20

Sessie 2: VS en onderzoek in de praktijk

Mevr. Sarah van Dijk, MSc verpleegkundig specialist Erasmus MC Rotterdam en mevr. Ilona Coenen, Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde, aandachtsgebieden: longoncologie en interstitiële longziekten, Jeroen Bosch ziekenhuis, poli Longgeneeskunde

Onderzoek begint met een praktijkprobleem en dan? Hoe zet je onderzoek op, waar moet je rekening mee houden, waar loop je tegen aan en vooral wat is er leuk aan het doen van onderzoek?  Aan de hand van een praktijkvoorbeeld met een kwalitatief onderzoeksdesign: ontwikkeling en validatie van een dysfagiescorelijst,  word je meegenomen in de stappen van het onderzoek.

Di 1120 Ilona Coenen

Ilona Coenen

Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde, aandachtsgebieden: longoncologie en interstitiële longziekten, Jeroen Bosch ziekenhuis, poli Longgeneeskunde

11:20

Sessie 3: VS als regievoerend behandelaar in het zorgpad: goed geregeld?

Mevr. Myrthe Welman, vios Maxima Medisch Centrum Eindhoven

11:20

Sessie 4: VS in de klinische setting: zo doe je dat!

Mevr. Annemarie Dolmans, MANP, verpleegkundig specialist AGZ en physician assistant in opleiding chirurgie, Elkerliek ziekenhuis Helmond

Vanuit het niets een functie neerzetten die niet meer weg te denken is binnen de kliniek. Ruim 10 jaar geleden was dit de vraag waarmee we aan de slag zijn gegaan. Tijdens deze bijeenkomst neem ik jullie mee in de succesfactoren en de valkuilen die hierbij komen kijken. Hoe heeft de functie van VS in de kliniek zich ontwikkeld? Wat zijn taken en verantwoordelijkheden en hoe zijn deze geëvolueerd? En wat staat ons te wachten?

Di 1120 Annemarie Dolmans

Annemarie Dolmans

Verpleegkundig specialist AGZ en physician assistant in opleiding chirurgie, Elkerliek ziekenhuis Helmond

11:20

Sessie 5: Taakherschikking in de oncologie, meer dan voorbehouden handelingen

Jaap Kappert, docent MANP HAN, verpleegkundig specialist agz ouderenzorg Brentano Amstelveen, bestuurder V&VN

In deze bijdrage ga ik in op de kracht van de verpleegkundig specialist. Ligt deze bij taakherschikking alleen? Of ligt deze kracht ook elders, bijvoorbeeld in het verpleegkundig vakgebied? En hoe spelen maatschappelijke ontwikkelingen hierbij een rol? En hoe kun je als verpleegkundig specialist ruimte creëren voor verandering?

Di 1120 Jaap Kappert

Jaap Kappert

docent MANP HAN, verpleegkundig specialist agz ouderenzorg Brentano Amstelveen, bestuurder V&VN

12:10

Poster presentatie beste mastertheses vios

12:15

Pitch winnaar Patient Centricity Award 2020 + Pitches genomineerden + uitreiken winnaar Patient Centricity Award 2021

12:40

Leiderschap

Mevr. Jitske Kramer, corporate antropoloog, ondernemer, facilitator en oprichter van HumanDimensions

13:20

Afsluiting