arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Patient Centricity Award

De Patient Centricity Award is bestemd voor het meest innovatieve project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een oncologische aandoening. Deze award is in het leven geroepen door Takeda Oncology.

DE VOORWAARDEN WAARAAN EEN PROJECTVOORSTEL VOOR DEELNAME MOET VOLDOEN ZIJN:

  1. Het project draagt bij aan het welzijn van mensen met een oncologische aandoening en verbetert op dit gebied de kwaliteit van de zorg;
  2. Het project is innovatief en heeft bij voorkeur een multidisciplinair karakter;
  3. Het project is ook inzetbaar in andere oncologische zorginstellingen, dan wel inzetbaar bij andere oncologische aandoeningen;
  4. Bij de totstandkoming van het project (opzet) en de uitvoering van het project (implementatie) zijn patiënten betrokken.
  5. Het project kan niet gefinancierd worden uit de reguliere middelen (niet geheel of gedeeltelijk gefinancierd door overheid, zorgverzekeraar, subsidiegever of instelling, deelfinancieringis wel toegestaan;)
  6. Het project mag geen commercieel doel dienen;
  7. Het Project wordt ingezonden ten behoeve van een Instelling;
  8. Een projectvoorstel waar onderzoek een deel van uitmaakt, is toegestaan, mits gedurende het onderzoek wordt bijgedragen aan de zorg voor patiënten in de praktijk. Projecten die niet gedurende de looptijd bijdragen aan de zorg voor patiënten in de praktijk (zoals literatuurstudies en haalbaarheidsstudies) zijn uitgesloten van deelname.

Meer informatie en aanmelding