Het landelijk netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie heeft
een nieuwe website met een inschrijfmodule voor het jaarlijks Voorjaars Symposium.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een symposium app voor de mobile devices, waarin niet alleen het programma te vinden zal zijn, maar ook een samenvatting van de presentatie of sessie teruggevonden kan worden. Meer nieuws hierover volgt.

En nog meer belangrijk nieuws!

September 2017: ‘Na een succesvolle experimenteerperiode van vijf jaar, wordt de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist opgenomen in de wet BIG. Dat betekent dat de verpleegkundig specialist zelfstandige bevoegdheid heeft tot het indiceren van voorbehouden handelingen’. Die zelfstandige bevoegdheid is al zichtbaar in de dagelijkse oncologische praktijk en palliatieve zorg en heeft een positief effect op de samenwerking met patiënt en arts.

Bovenstaand bericht geeft ons als symposiumcommissie weer een impuls om ook dit jaar weer met veel enthousiasme aan het programma en de organisatie van het Voorjaars Symposium voor verpleegkundig specialisten oncologie & palliatieve zorg te werken.

De inhoud is divers en de onderwerpen zijn gebaseerd op de CanMEDS rollen. De zeven rollen vindt u terug in het beeldmerk van ons nieuwe logo:
Website Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Het programma staat en wij hopen u dan ook te verwelkomen op alweer het 6
de  jaarsymposium van het netwerk VSO in Doorn op 9 & 10 april 2018.

Sylvia Verhage, MANP
Voorzitter symposiumcommissie netwerk VSO
Voorzitter netwerk VSO

      

 

Locatie

Conferentiecentrum Zonheuvel, Doorn
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn