arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum
Maandag 25 & dinsdag 26 maart 2019

Locatie
Van der Valk, Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Doelgroep
Verpleegkundig Specialisten

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 10 punten
– Maandag 25 maart  4 punten
– Dinsdag 26 maart    max. 6 punten
Casuistiekbespreking klinisch redeneren 1 punt en dagprogramma 5 punten