arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum
Maandag 6 & dinsdag 7 april 2020

Locatie
Van der Valk, Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Doelgroep
Verpleegkundig Specialisten

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
Maandag 6 april: 5 punten
Dinsdag 7 april:   1 punt (07:30 – 10:00) / 5 punten (vanaf 10:00 uur)